طریق شیخ صدوق به روح بن عبدالرحیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به روح بن عبدالرحیم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات روح بن عبدالرحیم را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به روح بن عبدالرحیم به ترتیب زیر است:
۱ - جعفر بن علی بن حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره کوفی
۲ - حسن بن علی کوفی
۳ - حسن بن علی بن فضال
۴ - غالب بن عثمان
از روح بن عبدالرحیم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به روح بن عبدالرحیم جعفر بن علی بن حسین بن علی است که در کتب رجال مذکور نیست و حسن بن علی بن فضال است و غالب بن عثمان واقفی ثقه است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر موثق کالصحیح است.
محدث نوری: جعفر از مشایخ شیخ صدوق است که کثیرا از وی روایت کرده است. غالب و روح بن عبدالرحیم ثقه هستند. خبر بنا بر اصح صحیح است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به روح بن عبدالرحیم به علت مجهول بودن جعفر بن علی بن حسن ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۳.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۳.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۱۷.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۳.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۳.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۶.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۲۱۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به روح بن عبدالرحیم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار