طریق شیخ صدوق به زرعه بن محمد حضرمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به زرعه بن محمد حضرمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات زرعه بن محمد حضرمی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به زرعه بن محمد حضرمی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن عیسی
۴ - حسین بن سعید
۵ - حسن بن سعید
از زرعه بن محمد حضرمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به زرعه بن محمد حضرمی صحیح است. علامه حلی اضافه می‌کند گرچه زرعه فاسدالمذهب است ولی ثقه می‌باشد.
مرحوم قهپایی: سند موثق است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر موثق است.
محدث نوری: رجال سند از اجلاء است خود ذرعه واقفی ثقه و صاحب اصل است و اصلا اجلاء از وی روایت کرده‌اند. خبر موثق کالصحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۴.
[۶] شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ج۳، ص۵۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۲۶.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۴.
۶. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ج۳، ص۵۹۶.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۲۷۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به زرعه بن محمد حضرمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار