طریق شیخ صدوق به سالم بن مکرم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سالم بن مکرم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سالم بن مکرم را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سالم بن مکرم به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن علی ماجیلویه
۲ - محمد بن ابی‌القاسم
۳ - محمد بن علی کوفی
۴ - عبدالرحمن بن ابی‌هاشم
از ابوخدیجه سالم بن مکرم جمال

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: طریق شیخ صدوق به سالم بن مکرم از جهت محمد بن علی کوفی ضعیف است ظاهراً مراد از محمد بن عدی، ابو‌سمینه است
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق شیخ صدوق به سالم بن مکرم از جهت ابو‌سمینه خالی از ضعف نیست بدین جهت خبر قوی کالصحیح است.
محدث نوری: سند بنا به مشهور از جهت ابو‌سمینه ضعیف است ولی از نظر ما معتبر است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به سالم بن مکرم حداقل از جهت محمد بن علی کوفی ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۹.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۶.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۳۴.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۹.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۶.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۵.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۲۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سالم بن مکرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار