طریق شیخ صدوق به سعد بن عبدالله قمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سعد بن عبدالله قمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سعد بن عبدالله قمی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سعد بن عبدالله قمی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
از سعد بن عبدالله بن ابی‌خلف

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به سعد بن عبدالله قمی صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر صحیح است.
محدث نوری: راویان سند از شیوخ و عیون طائفه هستند.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۶.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.
[۷] طباطبایی بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۹، ص۸۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۳۵.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۶.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.
۷. طباطبایی بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۹، ص۸۳.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سعد بن عبدالله قمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار