طریق شیخ صدوق به سعید بن عبدالله اعرج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سعید بن عبدالله اعرج، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سعید بن عبدالله اعرج را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سعید بن عبدالله اعرج به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی
۵ - عبدالکریم بن عمرو خثعمی
از سعد بن عبدالله اعرج کوفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به سعید بن عبدالله اعرج قوی است محقق استرآبادی علت آن را وجود عبدالکریم بن عمرو در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند موثق است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر موثق کالصحیح است. ولی به دلیل وجود بزنطی امکان قول به صحت آن است، زیرا بزنطی از اصحاب اجماع است.
محدث نوری: خبر صحیح است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به سعید بن عبدالله اعرج با توجه به واقفی بودن عبدالکریم بن عمرو صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۱.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۰.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۳۶.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۱.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۱۲۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سعید بن عبدالله اعرج»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار