طریق شیخ صدوق به سعید بن یسار ضبیعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سعید بن یسار ضبیعی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سعید بن یسار ضبیعی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سعید بن یسار ضبیعی به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن (رضی‌الله‌عنه)
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴- احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی
۵ - مفضل
از سعید بن یسار عجلی اعرج کوفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به سعید بن یسار ضبیعی ضعیف است، محقق استرآبادی علت آن را وجود مفضل در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی یا به دلیل وجود بزنطی صحیح است
محدث نوری: مفضل مشترک است ولی روایت بزنطی از وی دلیل بر وثاقت او است و خود سعید ثقه و از ارباب اصول است و شیوخ طائفه از او روایت کرده‌اند.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۳.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۳۶.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۳.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۱۵۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سعید بن یسار ضبیعی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار