طریق شیخ صدوق به سلمة بن خطاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سلمه بن خطاب، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سلمه بن خطاب را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سلمه بن خطاب به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - سعد بن عبدالله
از سلمة بن خطّاب براوستانی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به سلمة بن خطاب صحیح است محقق استرآبادی اضافه می‌کند خود سلمه بن خطاب ضعیف است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق صحیح است و خبر از نظر مصنف صحیح و از دیدگاه قوم ضعیف است.
محدث نوری: خبر صحیح و یا حسن کالصحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۹.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۳۷.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۹.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۲۱۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سلمه بن خطاب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار