طریق شیخ صدوق به سلیمان بن خالد بجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سلیمان بن خالد بجلی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سلیمان بن خالد بجلی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سلیمان بن خالد بجلی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
۴ - محمد بن ابی‌عمیر
۵ - هشام بن سالم
از سلیمان بن خالد بجلی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به سلیمان بن خالد بجلی حسن است محقق استرآبادی علت آن را وجود ابراهیم بن‌ هاشم در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به سلیمان بن خالد بجلی صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: در طریق ابراهیم بن‌ هاشم است با این وجود خبر حسن کالصحیح است.
محدث نوری: وجوه روات و شیوخ طائفه از سلیمان بن خالد بجلی روایت کرده‌اند در نتیجه بدون شک خبر صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۹.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۸.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۸.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۴۳.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۹.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۸.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۱.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۲۵۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سلیمان بن خالد بجلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار