طریق شیخ صدوق به سلیمان بن داود منقری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سلیمان بن داود منقری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سلیمان بن داود منقری را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سلیمان بن داود منقری به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳- قاسم بن محمد اصفهانی
از سلیمان بن داود منقری معروف به ابن شاذ کوفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به سلیمان بن داود منقری از جهت قاسم بن محمد اصفهانی ضعیف است.
علامه حلی: طریق صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق موثق و خبر قوی است.
محدث نوری: خبر حسن کالصحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۵.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۸.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۰.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۴۳.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۵.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۸.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۱.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۲۷۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سلیمان بن داود منقری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار