طریق شیخ صدوق به سماعه بن مهران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سماعه بن مهران، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سماعة بن مهران را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سماعه بن مهران به ترتیبی زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - علی بن ابراهیم بن‌ هاشم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
۴ - عثمان بن عیسی عامری
از سماعه بن مهران

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: طریق شیخ صدوق به سماعه بن مهران از جهت عثمان بن عیسی قوی و در آن ابراهیم بن‌ هاشم است.
علامه حلی: طریق حسن است
مرحوم قهپایی: سند موثق است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر موثق کالصحیح است؛ بلحاظ این که عثمان بن عیسی در کلام کشی از اصحاب اجماع شمرده شده است
محدث نوری: در طریق، عثمان ثقه و اخباش مورد اعتماد است و خود سماعه ثقه و جلیل است.
آیت‌الله خویی: در طریق شیخ صدوق به سماعه بن مهران صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۹.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۲.
[۷] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۴۵.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۹.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۲.
۷. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۴.
۸. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۳۱۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سماعه بن مهران»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار