طریق شیخ صدوق به سوید قلاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به سوید قلاء، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات سوید قلاء را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به سوید قلاء به ترتیب زیر است:
۱- محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار و حسن بن متیل
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - علی بن نعمان
از سوید قلاء

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به سوید قلاء صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق و خبر صحیح هستند
محدث نوری: خبر صحیح است و سوید از راویان ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۰.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۹.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۴۵.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۰.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۹.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۶.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۳۴۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به سوید قلاء»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار