طریق شیخ صدوق به طلحه بن زید نهدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به طلحه بن زید نهدی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات طلحه بن زید نهدی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به طلحه بن زید نهدی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲- سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - محمد بن یحیی خزاز و محمد بن سنان
از طلحه بن زید

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به طلحه بن زید نهدی صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر موثق است.
محدث نوری: سند به اتفاق صحیح است و خود طلحه گرچه به تصریح شیخ عامی است، لکن ثقه و کتابش مورد اعتماد است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۰.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۱.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۵۳.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۰.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۱.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۸.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۱۷۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به طلحه بن زید نهدی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار