طریق شیخ صدوق به عامر بن جذاعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عامر بن جذاعه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عامر بن جذاعه را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عامر بن جذاعه به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن (رضی‌الله‌عنه)
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - حکم بن مسکین
از عامر بن جذاعه ازدی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به عامر بن جذاعه، حکم بن مسکین مهمل است.
مرحوم قهپایی: سند خالی از حسن و اعتبار نیست.
مرحوم محمدتقی مجلسی: به علت وجود حکم بن مسکین خبر قوی است.
محدث نوری: سند و خبر صحیح است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عامر بن جذاعه به جهت عدم توثیق حکم بن مسکین ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۸.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۱.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۸-۶۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۵۵.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۸.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۱.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۸-۶۰۹.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۲۱۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عامر بن جذاعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار