طریق شیخ صدوق به عباس بن هلال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عباس بن هلال، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عباس بن هلال را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عباس بن هلال به ترتیب زیر است:
۱ - حسین بن ابراهیم تاتانه
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
از عباس بن هلال

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: با توجه به ترضی صدوق از حسین بن ابراهیم تاتانه و عدم ذکر وی در کتب رجالی در صورتی که ترضی صدوق موجب مدح باشد طریق از جهت وی و از جهت ابراهیم بن‌ هاشم حسن است
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر حسن کالصحیح و یا قوی کالصحیح است.
محدث نوری: طریق موثق و خبر حسن کالصحیح است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عباس بن هلال به دلیل عدم توثیق حسین بن ابراهیم ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۱.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۲.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۹-۶۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۵۷.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۱.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۲.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۹-۶۱۰.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۲۷۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عباس بن هلال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار