طریق شیخ صدوق به عبدالاعلی مولی آل سام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالاعلی مولی آل سام، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالاعلی مولی آل سام را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبد الاعلی مولی آل سام به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن
۲ - حسن بن متیل
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - جعفر بن بشیر
۵ - خالد بن ابی اسماعیل
از عبدالاعلی مولی آل سام

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالاعلی مولی آل سام صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق صحیح و یا به دلیل وجود حسن بن متیل مانند خبر حسن کالصحیح است.
محدث نوری: سند صحیح است و خود عبدالعلی ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۶.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۳.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۸.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۵۷.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۶.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۳.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۰.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۲۸۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالاعلی مولی آل سام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار