طریق شیخ صدوق به عبدالحمید بن عواض طایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالحمید بن عواض طایی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالحمید بن عواض طایی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبد الحمید بن عواض طایی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - محمد بن یحیی عطار
۳ - محمد بن احمد بن عمران بن موسی
۴ - حسن بن علی بن نعمان
۵ - علی بن نعمان
از عبدالحمید بن عواض طایی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبد الحمید بن عواض صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند شیخ صدوق به عبدالحمید عواض طایی صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر صحیح است.
محدث نوری: عبدالحمید بن عواض ثقه و از شهدا روات است. خبر صحیح است.

توضیح

[ویرایش]

عبدالحمید عواض در بعضی از اسناد باغین آمده است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۵.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۶.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج۱۴، ص۱۵۸.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۵.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۶.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۱.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۰۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالحمید بن عواض طایی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار