طریق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن مسلم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن مسلم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالرحمان بن مسلم را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق یک طریق به عبد الرحمان بن مسلم دارد که به ترتیب زیر است:
۱- محمد بن حسن
۲- محمد بن حسن صفار
۳- عباس بن معروف و احمد بن اسحاق بن سعد
از سعدان بن مسلم (اسم سعدان عبد الرحمان است)

ارزیابی‌ها

[ویرایش]

مرحوم استرآبادی: این طریق صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند این طریق حسن است.
مرحوم خویی: این طریق صحیح است.
مرحوم علامه حلی: این طریق صحیح است.
مرحوم محدث نوری: رجال طریق از مشایخ عظام هستند و طریق صحیح است و خود سعدان ثقه است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: این خبر می‌تواند حسن باشد چون سعدان از اصحاب اصول است و مضافاً این که ثقات اجلاء از وی روایت نقل نموده‌اند ولی ما این حدیث را بر مبنای متاخرین قوی کالصحیح قرار دادیم.

توضیح

[ویرایش]

در سندها این طریق در ذیل سعدان بن مسلم آمده است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۹.
[۵] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۸.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۳۵.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۹.
۵. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۱۰۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن مسلم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار