طریق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن کثیر هاشمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن کثیر هاشمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالرحمان بن کثیر هاشمی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن کثیر‌هاشمی به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - علی بن حسان واسطی
از عبدالرحمان بن کثیر واسطی - عموی علی بن حسان واسطی -

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در این طریق، علی بن حسان واسطی از عمویش عبدالرحمان بن کثیر‌ هاشمی روایت کرده است که از نظر علامه اشتباه است می‌فرماید: اشتباه از سوی ابن بابویه و نسخه نویس صورت گرفته است و صحیح آن است که علی بن حسان‌ هاشمی از عمویش کتاب را روایت کرده است نسبت دادن آن به علی بن حسان واسطی خطا است
همان طور که در فهرست و رجال نجاشی آمده او مانند عمویش ضعیف است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن کثیر‌ هاشمی مانند طریق شیخ طوسی از جهت علی بن حسان‌ هاشمی ضعیف است. در این که در مشیخه فقیه علی بن حسان‌ هاشمی به «واسطی» تبدیل شد. قطعا اشتباه است چون عبدالرحمان بن کثیر عموی علی بن حسان واسطی نیست بلکه عموی علی بن حسان‌ هاشمی است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
[۲] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۳.
[۳] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
۲. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۳.
۳. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۷.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۷۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن کثیر هاشمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار