طریق شیخ صدوق به عبدالرحیم قصیر اسدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالرحیم قصیر اسدی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالرحیم قصیر اسدی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالرحیم قصیر اسدی به ترتیب زیر است
۱ - جعفر بن علی بن حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره کوفی
۲ - حسن بن علی - جد جعفر بن علی -
۳ - عباس بن عامر قصبانی
از عبدالرحیم قصیر اسدی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به عبدالرحیم قصیر، جعفر بن علی بن حسن در رکتب رجال مذکور نیست.
مرحوم قهپایی: سند خالی از اعتبار نیست
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح یا حسن است.
محدث نوری: خبر صحیح است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عبدالرحیم قصیر از جهت جعفر بن علی ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۰.
[۴] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۸.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۶۳.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۰.
۴. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۸.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۴.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۱۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالرحیم قصیر اسدی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار