طریق شیخ صدوق به عبدالصمد بن بشیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالصمد بن بشیر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالصمد بن بشیر را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالصمد بن بشیر به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن
۲ - حسن بن متیل دقاق
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - جعفر بن بشیر
از عبد الصمد بن بشیر کوفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالصمد بن بشیر صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است و امکان قول به صحت آن است برای این که خود عبدالصمد صاحب کتاب و ثقه است و سعد بن بشیر گرچه مجهول است الا این که جهالت مشایخ اجازه مضر نیست. ظاهرا سهو قلم صورت گرفته زیرا در طریق سعد بن بشیر نداریم.
محدث نوری: رجال سند از اجلاء ثقات هستند خود عبدالصمد را نجاشی ثقه دانسته و بزرگان از وی روایت کرده‌اند.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۱.
[۴] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۲۵۸.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۶۳.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۱.
۴. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۲۵۸.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۴.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۲۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالصمد بن بشیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار