طریق شیخ صدوق به عبدالله بن ابی‌یعفور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالله بن ابی‌یعفور، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالله بن ابی‌یعفور را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالله بن ابی‌یعفور به ترتیب زیر است:
۱ - احمد بن محمد بن یحیی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
۴ - ابوعبدالله برقی
۵ - محمد بن ابی‌عمیر
۶ - حماد بن عثمان
از عبدالله بن ابی‌یعفور

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالله بن ابی‌یعفور صحیح است.
محقق اردبیلی: در طریق شیخ صدوق به عبدالله بن ابی‌یعفور، احمد بن محمد بن یحیی عطار است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق حسن است و یا صحیح است برای این که احمد بن محمد بن یحیی ثقه است و از مشایخ اجازه است و مورد اعتماد صدوق است همیشه از ایشان به ترحم و ترضی یاد می‌کند.
محدث نوری: سند صحیح است و ابن ابی‌یعفور از فقهاء معروف و عیون طائفه است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عبدالله بن ابی‌یعفور از جهت احمد بن محمد بن یحیی عطار ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲.
[۵] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۳.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۵.
[۸] الاجتهاد و التقلید، ج۱۴، ص۱۶۸.
[۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی (ط. ق)، ج۳، ص۶۱۵.
[۱۰] صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۳، ص۶۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۶۸.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲.
۵. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۳.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۵.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۱۰۸.    
۸. الاجتهاد و التقلید، ج۱۴، ص۱۶۸.
۹. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی (ط. ق)، ج۳، ص۶۱۵.
۱۰. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۳، ص۶۱۵.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالله بن ابی‌یعفور»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار