طریق شیخ صدوق به عبدالله بن سلیمان صیرفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالله بن سلیمان صیرفی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالله بن سلیمان صیرفی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالله بن سلیمان صیرفی به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - یعقوب بن یزید
۴ - صفوان بن یحیی و محمد بن ابی‌عمیر
از عبدالله بن سلیمان

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالله بن سلیمان صیرفی صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است و امکان حکم به صحت آن است.
محدث نوری: سند در اعلی درجه صحت است. خبر قوی کالصحیح است امکان حکم به صحت آن است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۱.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۴.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۰.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۱.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۴.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۷.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۲۱۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالله بن سلیمان صیرفی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار