طریق شیخ صدوق به عبدالله بن سنان بن طریف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالله بن سنان بن طریف، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالله بن سنان بن طریف را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالله بن سنان بن طریف به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - عبدالله بن جعفر حمیری
۳ - ایوب بن نوح
۴ - محمد بن ابی‌عمیر
از عبدالله بن سنان

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالله بن سنان بن طریف صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر دارای چهار طریق صحیح و دو طریق حسن کالصحیح است - لازم به ذکر است: طریق مرحوم صدوق بن عبدالله بن سنان در من لایحضره الفقیه یکی است و از شش طریق موجود در فهرست به عبدالله بن سنان با در نظر داشتن به این که مرحوم مجلسی عطف را موجب تعدد طریق می‌داند سه طریق مربوط به مرحوم صدوق است -.
محدث نوری: خبر صحیح و رجال سند از اجلاء هستند.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۶.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۷.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۴.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۶.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۱.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۷.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۴.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۷.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۲۲۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالله بن سنان بن طریف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار