طریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد جعفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد جعفی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالله بن محمد جعفی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد جعفی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - جعفر بن بشیر
از عبدالله بن محمد جعفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد جعفی صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق صحیح و خبر قوی است.
محدث نوری: طریق به اتفاق صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۵.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۱.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۵.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۵.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۳.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۱.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۵.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۸.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۳۳۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالله بن محمد جعفی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار