طریق شیخ صدوق به عبدالله بن مسکان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



طریق شیخ صدوق به عبدالله بن مسکان، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالله بن مسکان را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالله بن مسکان به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - محمد بن یحیی عطار
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - صفوان بن یحیی
از عبدالله بن مسکان

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالله بن مسکان صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر با چهار طریق صحیح و با یک طریق حسن است - دو طریق را از کتاب من لا‌یحضره الفقیه و سه طریق را از فهرست استفاده کرده‌اند-.
محدث نوری: سند در اعلی درجه صحت است و عبدالله بن مسکان از اجلاء و از اصحاب اجماع است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۸.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۵.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۹.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۴.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۸.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۵.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۸.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۳۵۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالله بن مسکان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی




جعبه ابزار