طریق شیخ صدوق به عبدالملک بن اعین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالملک بن اعین، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالملک بن اعین را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالملک بن اعین به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن علی ماجیلویه
۲ - محمد بن ابی‌القاسم - عموی محمد بن علی ماجیلویه -
۳ -احمد بن ابی‌عبدالله
۴ - محمد بن خالد برقی
۵ -یونس بن عبدالرحمان
از عبدالملک بن اعین

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: با توجه به توثیق محمد بن علی ماجیلویه طریق صحیح است ولی در طریق احمد بن ابی‌عبدالله از پدرش محمد بن خالد برقی روایت کرده است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عبد‌الملک بن اعین از جهت محمد بن علی ماجیلویه ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر حسن کالصحیح است.
محدث نوری: سند صحیح است و عبد‌الملک ممدوح است ولی برخی وی را مذموم و بعضی دیگر مجهول می‌دانند.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۷.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۸.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۷.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۰.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۱۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالملک بن اعین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار