طریق شیخ صدوق به عبدالملک بن عتبه هاشمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالملک بن عتبه هاشمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالملک بن عتبه هاشمی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبد الملک بن عتبه‌هاشمی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - حسن بن علی بن فضال
۵ - محمد بن ابی‌حمزه
از عبدالملک بن عتبه‌ هاشمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی: طریق شیخ صدوق به عبد‌الملک بن عتبه‌ هاشمی قوی است محقق استرآبادی علت آن را وجود حسن بن علی بن فضال در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر به دلیل وجود حسن بن فضال موثق کالصحیح است ولی اگر معتقد باشیم که ایشان از فطحی بودن رجوع کرده که ظاهرا هم درست است خبر صحیح می‌باشد.
محدث نوری: خبر صحیح و یا در حکم صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۷.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۱.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۹.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۷.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۱.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۲۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالملک بن عتبه هاشمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار