طریق شیخ صدوق به عبدالملک بن عمرو احول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالملک بن عمرو احول، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالملک بن عمرو احول را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالملک بن عمرو احول به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعید بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - حکم بن مسکین
از عبدالملک بن عمرو احول

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق صدوق به عبدالملک بن عمرو احول، حکم بن مسکین مهمل است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق قوی کالصحیح است.
محدث نوری: سند صحیح و عبدالملک بن عمرو احول ثقه است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عبدالملک بن عمرو احول به علت عدم توثیق حکم بن مسکین ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۴.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۹.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۴.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۱.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۳۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالملک بن عمرو احول»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار