طریق شیخ صدوق به عبدالکریم بن عتبه هاشمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالکریم بن عتبه هاشمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالکریم بن عتبه هاشمی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبدالکریم بن عتبه‌ هاشمی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی
۵ - عبدالکریم بن عمرو خثعمی
۶ - لیث مرادی
از عبد الکریم بن عتبه‌ هاشمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالکریم بن عتبه‌ هاشمی قوی است.
مرحوم قهپایی: سند موثق است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق موثق است و به دلیل وجود بزنطی امکان حکم به صحت آن است خبر از نظر مشهور موثق کالصحیح است و به احتمالی صحیح است.
محدث نوری: رجال سند جز خثعمی از اجلاء هستند و خود عبدالکریم از شیخ طوسی توثیق کرده و از اصحاب امام کاظم (علیه‌السّلام) دانسته است. برخی از اصحاب اجماع از وی روایت کرده‌اند.
آیةالله خوی: طریق شیخ صدوق به عبدالکریم بن عتبه‌ هاشمی صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۵.
[۵] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۲۵۸.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۹.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۶۷.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۵.
۵. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۲۵۸.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۵.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۶۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالکریم بن عتبه هاشمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار