طریق شیخ صدوق به عبیدالله مرافقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبیدالله مرافقی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبیدالله مرافقی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبیدالله مرافقی به ترتیب زیر است:
۱ - جعفر بن محمد بن مسرور
۲ - حسین بن محمد بن عامر
۳ - عبدالله بن عامر - عموی حسین بن محمد بن عامر
۴ - ابواحمد محمد بن زیاد ازدی
از عبیدالله مرافقی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به عبیدالله مرافقی، جعفر بن محمد بن مسرور است که در کتب رجال مذکور نیست و مراد از ابو‌احمد بن محمد بن زیاد ظاهراً همان اشجعی است که مهمل است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق صحیح و یا به دلیل وجود ابن مسرور حسن کالصحیح است.
محدث نوری: سند صحیح است. «ابو‌احمد» کنیه ابن ابی‌عمیر است و روایت ایشان از عبیدالله مرافقی اماره وثاقت او است بنابراین خبر صحیح است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عبیدالله مرافقی از جهت جعفر بن محمد بن مسرور ضعیف است و مراد از «ابو‌احمد» ابن ابی‌عمیر ازدی است کلام محقق استرآبادی که بیان داشته است مراد محمد بن زیاد اشجعی است اشتباه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۹.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۰.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۱.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۸۰.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۹.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۰.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۱.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۲.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبیدالله مرافقی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار