طریق شیخ صدوق به عبید بن زراره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبید بن زراره، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبید بن زراره را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبید بن زراره به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - حکم بن مسکین ثقفی
از عبیدالله بن زرارة بن اعین

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به عبید بن زراره، حکم بن مسکین است که توثیق نشده است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است ولی شهید آن را صحیح دانسته است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عبید بن زراره به دلیل عدم توثیق حکم بن مسکین ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۱.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۸۰.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۱.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.
۵. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۵۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبید بن زراره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار