طریق شیخ صدوق به عثمان بن زیاد همدانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عثمان بن زیاد همدانی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عثمان بن زیاد همدانی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عثمان بن زیاد همدانی به ترتیب زیر است:
۱ - عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عطار نیشابوری
۲ - علی بن محمد بن قتیبه
۳ - حمدان بن سلیمان
۴ - محمد بن حسین
۵ - عثمان بن عیسی
۶ - عبدالصمد بن بشیر
از عثمان بن زیاد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به عثمان بن زیاد همدانی، عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عطار نیشابوری است که در کتب رجال مذکور نیست. و در توثیق عثمان بن عیسی نیز تامل است مضافاً که نام برده واقفی است و در یک نسخه احمد بن سلیمان بن جای حمدان بن سلیمان آمده است که ایشان مهمل است.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح و یا موثق کالصحیح است.
محدث نوری: سند بنابر اصح صحیح و یا در حکم صحیح است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به عثمان بن زیاد از جهت عبدالواحد و علی بن محمد ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۰.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۰.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۸۳.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۰.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۰.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۲.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۱۲۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عثمان بن زیاد همدانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار