طریق شیخ صدوق به علاء بن سیابه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به علاء بن سیابه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات علاء بن سیابه را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به علاء بن سیابه به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - حسن بن علی وشاء
۵ - ابان بن عثمان
از علاء بن سیابه

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به علاء بن سیابه صحیح است.
محقق اردبیلی: در طریق ابان بن عثمان است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: از نظر مصنف کتاب علاء بن سبا به مورد اعتماد است و امکان قول به صحت طریق است چون ابان از اصحاب اجماع است از نظر مشهور قوی کالصحیح است ولی همین طور که برخی گفته‌اند خبر موثق کالصحیح است.
محدث نوری: سند صحیح است ولی از نظر مشهور به دلیل وجود ابان موثق است. در مورد «علاء» مدح و ذمی وارد نشده است لکن شیخ وی را از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) دانسته است و ابن ابی‌عمیر و ابان از وی روایت کرده‌اند. بنابراین علاء بن سبابه بنا بر اصح ثقه است با این که وجود ابان در سند در اعتبار کتاب وی کافی است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۶.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۱.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۸۴.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۶.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۱.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۳.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۱۸۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به علاء بن سیابه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار