طغیانگران و آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با برخورد طغیانگران با آیات خدا معرفی می‌شوند.


تکذیب آیات خدا

[ویرایش]

تکذیب آيات خدا از سوى طغیان‌گران:
«إنّ جهنّم كانت مرصادا• لّلطَّغين مابا• وكذّبوا بايتنا كذّابا؛ جهنم كمين گاهي است بزرگ! و محل بازگشتي براي طغيانگران! و آيات ما را به كلي تكذيب كردند.»

ظغیانگران تکذیب‌کننده

[ویرایش]
ظغیانگران تکذیب‌کننده آیات خدا عبارتند از:

← فرعون


فرعون طغيان‌گر تكذيب‌كننده آيات الهى:
«اذهب إلى‌ فرعون إنّه طغى‌• فأريه الأية الكبرى‌• فكذّب و عصى‌؛ به سوي فرعون برو كه طغيان كرده است سپس موسی معجزه بزرگ را به او نشان داد. اما او تكذيب كرد و عصیان نمود.»

← قوم ثمود


تكذيب آيات الهى از سوى طغيان‌گران ثمود:
«كذّبت ثمود بطغويها• إذ انبعث أشقيها• فقال لهم رسول اللّه ناقة اللّه وسقيها؛ قوم ثمود بر اثر طغيان (پيامبرشان را) تكذيب كردند. آنگاه كه شقي ترين آنها بپاخاست. و فرستاده الهي (صالح) به آنها گفت ناقه خدا را با آبشخورش ‌ واگذاريد (و مزاحم آن نشويد).»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نباء/سوره۷۸، آیه۲۱.    
۲. نباء/سوره۷۸، آیه۲۲.    
۳. نباء/سوره۷۸، آیه۲۸.    
۴. نازعات/سوره۷۹، آیه۱۷.    
۵. نازعات/سوره۷۹، آیه۲۰.    
۶. نازعات/سوره۷۹، آیه۲۱.    
۷. شمس/سوره۹۱، آیه۱۱.    
۸. شمس/سوره۹۱، آیه۱۲.    
۹. شمس/سوره۹۱، آیه۱۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۵۰۹، برگرفته از مقاله «طغیانگران و آیات خدا».    


رده‌های این صفحه : آیات الهی | طغیانگری | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار