طغیانگری قوم نوح (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق طغیانگران، قوم نوح هستند. در این مقاله آیات مرتبط با طغیان قوم نوح معرفی می‌شوند.


طغیانگرترین قوم

[ویرایش]

قوم نوح، طغيانگرترين قوم تاريخ:
وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغى‌. و نيز قوم نوح را پيش از آنها، چرا كه آنها از همه ظالمتر و طغيانگرتر بودند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجم/سوره۵۳، آیه۵۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۵۶۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۳، ص۵۴۰، برگرفته از مقاله «رذایل قوم نوح (طغیان)».    رده‌های این صفحه : طغیانگری | قوم نوح | موضوعات قرآنی

منابع اين صفحه : فرهنگ قرآن
جعبه ابزار