طغیان آب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوقتی امر خدا رسید آب از آسمان و زمین فوران کرد و غیر راکبین کشتی حضرت نوح غرق شدند.


طغیان آب در طوفان نوح

[ویرایش]

انا لما طغا الماء حملنـکم فی الجاریة.
چون آب طغیان کرد، شما را به کشتى سوار کرديم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حاقه/سوره۶۹، آیه۱۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۷۸، برگرفته از مقاله «طغیان آب».    


رده‌های این صفحه : آب | طغیانگری | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار