ظاهر قرآن (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظاهر قرآن، معنای آشکار آیات قرآن را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

ظاهر یا ظهر قرآن، در مقابل باطن یا ب طن قرآن است. این دو اصطلاح در روایات با صراحت ذکر شده‌اند.
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمودند: «ما نزل من القرآن من آیة الا و لها ظهر و بطن». و نیز فرمود: «ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعة ابطن».
منظور از ظاهر قرآن، معنایی است که هر آشنای به لغت عرب بی درنگ آن را می‌فهمد. البته ظاهر در صورتی حجت است که قرینه عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف آن نباشد.

مثال

[ویرایش]

مانند: (والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما)؛ «و مرد و زن دزد دستشان را جدا کنید». از کلمه «فاقطعوا» دو احتمال به ذهن می‌آید: ۱. جدا ساختن دست ؛ ۲. مجروح کردن آن. ولی چون احتمال اول رحجان دارد، گفته‌اند آیه در معنای قطع، ظاهر است.
[۳] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۳، ص۱۰۱.
[۴] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۳، ص۷۸.
[۵] فاضل لنکرانی، محمد، ۱۳۰۹ -۱۳۸۶، مدخل التفسیر، ص۱۶۱.
[۶] سجادی، جعفر، ۱۳۰۳ -، فرهنگ معارف اسلامی، ص۱۵۹.
[۷] طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، قرآن دراسلام، ص۳۵.
[۸] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، شناخت قرآن، ص۲۵۳.
[۹] جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیرقرآن کریم، ص۱۸۳.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

باطن قرآن .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۳۸.    .
۲. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص(۷۲-۷۴).    
۳. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۳، ص۱۰۱.
۴. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۳، ص۷۸.
۵. فاضل لنکرانی، محمد، ۱۳۰۹ -۱۳۸۶، مدخل التفسیر، ص۱۶۱.
۶. سجادی، جعفر، ۱۳۰۳ -، فرهنگ معارف اسلامی، ص۱۵۹.
۷. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، قرآن دراسلام، ص۳۵.
۸. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، شناخت قرآن، ص۲۵۳.
۹. جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیرقرآن کریم، ص۱۸۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ظاهر قرآن».    جعبه ابزار