ظن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن، ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

ظن (منطق)، یکی از اصطلاحات علم منطق و به‌معنای ترجیح دادن یکی از دو طرف نفی و اثبات با احتمال صحت طرف مقابل آن.
ظن (قرآن)، ظن از واژه‌های نسبتاً پركاربرد در قرآن کریم و به‌معنای اعتقاد اشتباه و بی‌دلیل.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار