ظهور تصدیقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظهور بیان‌گر مراد استعمالی یا جدّی متکلم را ظهور تصدیقی می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

ظهور تصدیقی، ظهوری است که مراد استعمالی یا جدی گوینده سخن را آشکار می‌کند.

انواع ظهور در کلام

[ویرایش]

هر کلامی دارای سه ظهور است:
۱ ظهور تصوری :به معنای انسباق یک معنا به ذهن مخاطب، که از وضع نشأت گرفته و اراده متکلم در انعقاد آن دخالت ندارد.
۲ ظهور تصدیقی اولی:به معنای ظهور حال متکلم بر خطور دادن و احضار معنا به وسیله لفظ در ذهن مخاطب .
۳ ظهور تصدیقی ثانوی:به معنای تعلق اراده جدی متکلم به معنایی که به ذهن مخاطب، خطور کرده است.
بنابراین، ظهور تصدیقی بر دو قسم است:قسم اول بر مراد استعمالی متکلم و قسم دوم بر مراد جدّی وی دلالت می‌کند.
مرحوم " مظفر " تقسیم ظهور تصدیقی را به اولی و ثانوی نمی‌پذیرد.
[۲] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۲، ص۱۵۳.
[۶] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۲۸۱.
[۸] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۷۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۳۵.    
۲. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۲، ص۱۵۳.
۳. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۸۳.    
۴. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۵۲۹.    
۵. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۱۷۴.    
۶. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۲۸۱.
۷. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۳۰۲.    
۸. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۷۲۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ظهور تصدیقی».


جعبه ابزار