ظهیرالدین عبداللّه امامی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظهیرالدین عبداللّه امامی اصفهانی، از عرفای قرن نهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خواجه ظهیرالدّین عبداللّه امامی اصفهانی، از عرفای قرن نهم هجری در اصفهان بوده است. شاگرد سیّدزین‌العابدین علی معروف بن «سید شریف» و مرید «علاءالدّین عطار نقشبندی» بود.
او درک محضر شاه نعمت‌اللّه ولی ماهانی کرمانی مؤسس سلسله نعمت‌اللهیه را نموده و به او عرض ادب نموده بود.
[۱] نوربخش کرمانی، جواد، زندگی شاه نعمت اللّه ولی، ص۴۳.
[۲] شیرازی، محمدمعصوم، طرائق الحقایق، ج۳، ص۵۶.
[۳] واعظ کاشفی، حسین، رشحات عین الحیات، ج۱، ص۱۶۸-۱۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوربخش کرمانی، جواد، زندگی شاه نعمت اللّه ولی، ص۴۳.
۲. شیرازی، محمدمعصوم، طرائق الحقایق، ج۳، ص۵۶.
۳. واعظ کاشفی، حسین، رشحات عین الحیات، ج۱، ص۱۶۸-۱۶۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۰۹.    


جعبه ابزار