ظهیرالدین محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظهیرالدین محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ظهیرالدین محمد بن حسین، ابوشجاع ظهیرالدین وزیر شیعی دولت عباسیان، مقیم مدینه، مدفون در قبرستان بقیع
ظهیرالدین محمد بابر، بابر، ظهیرالدین محمد، نخستین پادشاه مغول هندوستان و نویسنده و شاعر قرن نهم و دهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار