ظهیرالدین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظهیرالدین ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ظهیرالدین محمد بن حسین، ابوشجاع ظهیرالدین وزیر شیعی دولت عباسیان، مقیم مدینه، مدفون در قبرستان بقیع
ظهیرالدین محمد بابر، بابر، ظهیرالدین محمد، نخستین پادشاه مغول هندوستان و نویسنده و شاعر قرن نهم و دهم
ظهیر‌الدین نیشابوری، ظهیرالدین نیشابوری از بزرگان درباری عهد سلجوقی و آموزگار دو تن از شاهزادگان این سلسله
ظهیرالدین علی بن محمد بغدادی، معروف به ابن الکازرونی، از علمای قرن هفتم و نویسنده کتاب یک جلدی مختصرالتاریخ من اول‌الزمان الی منتهی دولة بنی‌العباس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار