ظواهر سنت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعانی به دست آمده از الفاظ روایات، به سبب ظن نوعی ظواهر الفاظ نامیده می‌شود.


معنا

[ویرایش]

هر گاه از الفاظ روایات، ظن نوعی به معنای آنها پیدا شود به آن معانی، ظواهر سنّت گفته می شود؛ به بیان دیگر، به آن چه از روایات معصومان ( ع ) با ظن عرفی به دست می آید، ظواهر سنت می گویند. بنابراین، روایات قطعی الدلالة که مراد شارع را به صراحت می رساند نص در آن است از تعریف خارج می باشد.

در کتاب علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید

[ویرایش]

در کتاب "علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید" آمده است:"و لیس من شک أنّ ظاهر الکلام بیان و دلیل یوجب العمل به، لا فرق فی ذلک بین کلام الکتاب و السنة و غیرهما و... و علی هذا جری العرف الذی یعبّر عنه علمائنا ببناء العقلاء من کل دین و مذهب و الشارع المقدس سید اهل العرف و العقل".
[۱] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲۲.
[۴] انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج ۱، ص۶۱.
[۵] انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج ۱، ص۱۰۸.
[۶] انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج ۱، ص۱۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲۲.
۲. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج ۳، ص۳۶.    
۳. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص۳۰۱.    
۴. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج ۱، ص۶۱.
۵. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج ۱، ص۱۰۸.
۶. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج ۱، ص۱۰۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ظواهر سنت».    


جعبه ابزار