عادیات (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعادیات ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره عادیات، صدمین سوره قرآن کریم
عادیات (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به‌معنای قضایای مشهور به اقتضای عادت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار