عباس بن جمال فریدنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس بن جمال فریدنی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عباس بن جمال فریدنی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری بوده و در سال ۱۳۰۰ق نسخه‌ای از کتاب «ارشاد القاری» تالیف مصطفی بن ابراهیم تبریزی را به خط نستعلیق نوشته است. کتاب به شماره ۳۰۴۶ در کتابخانه مجلس شورای ملی ایران موجود است.
[۱] حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۰، بخش سوم، ص۱۲۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۰، بخش سوم، ص۱۲۶۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۰.    جعبه ابزار