عبدالحسن بن احمد حرزالدین نجفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسن حرزالدین فرزند احمد از خاندان معروف حرزالدین و ریشه‌ «بنومسلم»، در نجف اشرف است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

یکی از فرزندان احمد حرزالدین، عبدالحسن بود. پس از آن‌که انگلیسی‌ها در ۱۳۳۳ بصره را تصرف کردند، وی برای شرکت در جهاد به بصره رفت و شهید شد. محمدسعید حَبّوبی بر جنازه او نماز خواند. وی را در مقبره شهدای بصره به خاک سپردند.
[۱] حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۱، ص۸۴، قم ۱۴۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۱، ص۸۴، قم ۱۴۰۵.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل حرزالدین»، شماره۶۰۱۹.    جعبه ابزار