عبدالحسین بن علی حرزالدین نجفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحسین حرزالدین فرزند علی از افراد مشهور خاندان حرزالدین بود، آل حرزالدین از خاندان‌های علمی مشهور می‌باشند که در قرن دوازدهم تا چهاردهم زندگی می‌کردند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالحسین، بزرگ‌ترین فرزند شیخ علی، در ۱۲۵۰ در نجف به دنیا آمد. مقدمات را از عمویش محمد و سطوح عالی فقه و اصول را از پدرش، شیخ مهدی کاشف‌الغطاء و ملاعلی تهرانی فراگرفت.
[۱] حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۲، ص۳۱ـ۳۲، قم ۱۴۰۵.
[۲] جعفر تمیمی، محمدعلی، مشهد الامام، ج۳، ص۱۰۴، او، مدینة النجف، نجف ۱۳۷۴/۱۹۵۵.
وی در ادبیات و تاریخ و شعر تبحر داشت. دارایی خود را صرف فقرا و طلاب نیازمند می‌کرد و از مقبولیت بسیار، به‌ ویژه نزد علما و بزرگان نجف، برخوردار بود.

تألیفات عبدالحسین

[ویرایش]

آثارش عبارت‌اند از:
۱. کتاب‌ الاَمالی در سه جلد: جلد اول در تاریخ، جلد دوم در امامت و جنگهای پیامبر (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌و سلم) و جلد سوم در ادعیه و طلسمات؛
۲. کتابی در علم نحو و رساله‌هایی در فقه، اصول، منطق، عروض و بدیع.
[۳] حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۲، ص۳۲، قم ۱۴۰۵.
[۴] ابن‌باقر آل‌محبوبه، جعفر، ماضی النجف و حاضرها، ج۲، ص۱۶۵، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.


وفات

[ویرایش]

او در ۱۲۸۱ در نجف وفات کرد.
[۵] حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۲، ص۳۱ـ۳۲، قم ۱۴۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۲، ص۳۱ـ۳۲، قم ۱۴۰۵.
۲. جعفر تمیمی، محمدعلی، مشهد الامام، ج۳، ص۱۰۴، او، مدینة النجف، نجف ۱۳۷۴/۱۹۵۵.
۳. حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۲، ص۳۲، قم ۱۴۰۵.
۴. ابن‌باقر آل‌محبوبه، جعفر، ماضی النجف و حاضرها، ج۲، ص۱۶۵، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۵. حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۲، ص۳۱ـ۳۲، قم ۱۴۰۵.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل حرزالدین»، شماره۶۰۱۹.    


جعبه ابزار