عبدالحسین فقیهی رشتی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«آیة الله شیخ عبد الحسین فقیهی»، فرزند شیخ شعبان بن مهدی بن عبد الوهاب گیلانی نجفی و سبط علامه قاضی الانصاری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی، در دوم شعبان ۱۳۲۱ ق، در نجف به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۲ ق، به قم مشرف شد و در این شهر ابتدا از محضر حاج شیخ عبد الکریم و پس از آن، سال‌ها در درس مرحوم آیة الله بروجردی شرکت کرد.
آنچه در زندگی این مرد، جالب توجه است آن است که وی از طرف آیة الله بروجردی، نزدیک به ۳۰ سال، در ایام حج، طی چندین ماه در مکه و مدینه به سر برده و افزون بر بیان مسائل شرعی، وجوه شرعیه نیز از حجاج می‌گرفت. با توجه به آنچه در باره حضور وی در حرمین گفته شده، به نظر می‌رسد وی را باید به نوعی نخستین بنیان گذار بعثه به معنای امروزی آن دانست.
وی، در ۱۸ ربیع الثانی سال ۱۴۱۰، در قم درگذشت.

اساتید

[ویرایش]

آیات عظام و حجج اسلام: شیخ شمس الدین بادکوبی؛ شیخ محمدجواد بلاغی؛ شیخ میرزا علی ایروانی؛ شیخ محمدحسین اصفهانی، معروف به کمپانی؛ سید ابوالحسن اصفهانی؛ سید محمدکاظم نحوی یزدی.
در قم نیز نزد شیخ عبد الکریم حائری، سید حسین طباطبایی بروجردی و دیگر اعلام درس خواند. مدتی هم در رشت نزد شیخ یوسف رشتی ریاضیات، به ویژه کتاب اصول اقلیدس را در هندسه خواند.
عبد الحسین فقیهی، اجازات علمی زیادی از علمای خاصه و عامه در روایت و اجتهاد داشت؛ از جمله اجازه اجتهاد از مراجع عظامی همچون سید ابو الحسن اصفهانی، بروجردی، شیخ محمد کاظم شیرازی و...

آثار

[ویرایش]

۱. کتاب الحج؛
۲. کتاب الصوم؛
۳. کتاب فی الطهارة؛
۴ کتاب فی الاغسال؛
۵. کتاب فی الغنیمة؛
۶. کتاب فی الاجارة؛
۷. کتاب فی المکاسب المحرمة؛
۸. کتاب فی نیابة الحج؛
۹. کتاب فی تروک احرام الحج؛
۱۰. کتاب کشکول؛
۱۱. کتاب البیع از مکاسب شیخ مرتضی انصاری؛
۱۲. کتاب فی اللغات العربیة؛
۱۳. کتاب الحواشی علی شرح السیوطی (نحو عربی)؛
۱۴. کتاب الحاشیة علی کفایة الاصول؛
۱۵. کتاب التقریرات (درس‌های اساتید مختلف)؛
۱۶. کتاب فی مناسک الحج (فارسی)؛
۱۷. کتاب مسائل الصلاة؛
۱۸. رسالة فی منجزات المریض؛
۱۹. مقالة فی صلاة الجمعة؛
۲۰. مقالة فی الوصیة؛
۲۱ مقالة فی الارث؛
۲۲. مقالة فی احکام الصلاة المسافر؛
۲۳. رسالة فی النجاسات؛
۲۴. کتاب فی حکم ولایة الفقیه؛
۲۵. کتاب فی اسرار العطاس من فن الشیمی؛
۲۶. رسالة فی الوصیة؛
۲۷. مقاله فارسی در مسئله فدک.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

شرح کفایة الاصول (عبدالحسین رشتی).

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار