عبدالرحمان بن حجاج بجلی کوفی (شخصیت رجالی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرحمان بن حجاج بجلی کوفی، از بزرگان اصحاب، راویان مورد وثوق و صاحبان سر امام صادق (علیه‌السلام) است. او از طرف امام اجازه مناظره و گفت و گو با مردم را داشته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالرحمان از امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) روایت کرده و عصر امام رضا (علیه‌السّلام) را نیز دیده و به روزگار آن حضرت درگذشته است. عبدالرحمان از بزرگان اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از یاران ویژه و صاحبان سر او و از فقیهان موثق‌ و صالح‌ بوده‌ است. از خود امامان (علیهم‌السّلام) در تعریف و تمجید او سخن فراوان نقل شده است از جمله: به او مژده داده شده که در مدینه با حسن عاقبت و با ایمان خواهد مرد.
عبدالرحمان کتاب‌هائی هم نوشته که راویان موثق و احیاناً اصحاب اجماع از آن کتاب‌ها حدیث روایت کرده‌اند.

اجازه مناظره از طرف امام

[ویرایش]

او از متکلمان مبرز بوده که از قدرت بحث و مناظره، بهره کافی داشته است و امام صادق (علیه‌السّلام) به وی دستور داده و فرمود: ‌ای عبدالرحمان! با مردم مدینه سخن بگو و با آنها به بحث بنشین که من دوست دارم در میان رجال شیعه امثال تو فراوان دیده شوند.
با دقت در این حدیث و با توجه به اینکه اما صادق (علیه‌السّلام) به کمتر کسی از اصحابش امثال تغلب و حمزة بن طیار و نظایر آنان اجازه بحث و مناظره می‌داد – زیرا از آن بیم داشته که بلغزند و خود و یاران امام را با خطر مواجه کنند -، مقام و منزلت عبدالرحمان در نزد امام روشن می‌شود.

منبع

[ویرایش]

سایت مجمع جهانی شیعه‌شناسی، برگرفته از مقاله «راویان امام صادق(علیه السلام) ۲»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸.    


جعبه ابزار