عبدالرحیم سهارنپوری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسَهارَنپوری، عبدالرحیم از مشایخ مشهور هند در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی طریقت قادریه را از شیخ رحم علی قمیصی ساوهوروی و طریقت چشتیه را از شیخ عبداباری بن ظهورالله امروهوی فراگرفت. سپس عازم حجاز شد و حج به جا آورد و زیارت کرد. آنگاه به هند بازگشت و روزگاری را در شهر سهارنپور اقامت گزید.

جهاد و شهادت

[ویرایش]

هنگامی که سیداحمد بن عرفان بریلوی به سهارنپور آمد، شیخ عبدالرحیم به دیدار او شتافت و برای جهاد در راه خدا با او دست بیعت داد و در رکاب او عازم نواحی سرحد گردید و در آنجا ـ چنانکه در انوار العارفین مسطور است ـ در ۲۷ ذیقعده ۱۲۴۶ ق به فوز شهادت در راه خدا نایل آمد.
[۱] حسيني، عبد الحي بن فخر الدين، نزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر، ج۷، ص۲۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسيني، عبد الحي بن فخر الدين، نزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر، ج۷، ص۲۶۷.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «عبدالرحیم سهارنپوری».    


جعبه ابزار